• Voor 22:00 besteld, morgen in huis
 • Gratis verzending vanaf €29,-
 • 30.000 producten op voorraad
 • Gratis Click & Collect

Privacy en Cookie Policy

In dit Privacy en Cookie Policy lees je hoe PetsPlace omgaat met jouw persoonsgegevens op de  website www.petsplace.be (Website) en de applicatie van Pets Place Premium (App). We leggen je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel, hoe we met deze persoonsgegevens omgaan, welke rechten je hebt en hoe je deze kunt uitoefenen. 

Met Pets Place of wij bedoelen we in dit Privacy en Cookie Policy de volgende vennootschappen: IJsvogel Holding B.V. en haar dochterondernemingen PetsPlace.com B.V., IJsvogel Retail B.V. en Pets Place Boerenbond Retail B.V.

PetsPlace is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van gebruikers van de Website en/of App.

Privacy statement

De PetsPlace belofte:

 • Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Je kunt er op rekenen dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.
 • Wij informeren jou over het gebruik van jouw gegevens en bieden mogelijkheden om jouw gegevens en instellingen ten aanzien van de verwerking van jouw gegevens in te zien en te wijzigen.
 • Jij bepaalt wat er met jouw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die jij ten aanzien van jouw privacy hebt gemaakt.
 • Jij kunt op verzoek op ieder moment inzicht krijgen, wijzigingen aanvragen of de verwijdering aanvragen van alle gegevens die wij over jou hebben opgeslagen.

Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze Website en/of App. Dit betreft onder meer: 

 • Het uitvoeren en verwerken van de bestellingen die u via de Website en/of App doet; 
 • De registratie en het beheer van een Pets Place Website account en/of Pets Place Premium account 
 • Het verlenen van diensten via de klantenservice 
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten (bijvoorbeeld inschrijving voor de nieuwsbrief) 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens via onze Website en App: 

 • (bedrijfs)naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • wachtwoord
 • betaalgegevens
 • kaartnummer 
 • jouw tuin- en dierprofiel 

Wanneer je onze Website of App bezoekt, verzamelen we ook automatisch gegevens die naar ons worden gestuurd via jouw computer, smartphone, tablet of andere apparatuur. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Over de werking van cookies en de verschillende cookies die wij gebruiken, vind je meer informatie in het Cookie statement.

Voor welk doel verwerkt Pets Place persoonsgegevens?

PetsPlace verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om bestellingen van producten en diensten te kunnen verwerken (uitvoering van de overeenkomst)
  Als je een bestelling plaatst verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw bestelling te verwerken en bij het gewenste adres te kunnen bezorgen. Hiervoor verzamelen wij je naam, geslacht, e-mailadres, bezorgadres, geboortedatum, betaalgegevens en je telefoonnummer. 
 1. Om jou te kunnen informeren over aanbiedingen en acties (gerechtvaardigd belang)
  Om jou als klant als eerste nieuwsbrieven en berichten te kunnen sturen en zo te informeren over actuele aanbiedingen en acties van PetsPlace. Hiervoor verzamelen wij jouw naam, geslacht, e-mailadres, adres en geboortedatum. 
 1. Om jou zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen (uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang) 
  Het kan zijn dat je vragen of klachten hebt over onze producten of diensten. Je kunt dan telefonisch, via een van onze klantenservice of winkels contact met ons opnemen. Om je zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen, hebben medewerkers van onze klantenservices toegang tot een deel van jouw gegevens, waaronder jouw naam, e-mailadres en aankoopgegevens. 
 1. Om jouw en onze belangen te beschermen (wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang)
  Bijvoorbeeld om jou te informeren over een nieuw Privacy en Cookie Policy of over een datalek. Hiervoor gebruiken wij jouw naam en e-mailadres. 
 1. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten (gerechtvaardigd belang)
  Om jou goed van dienst te zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Wij zorgen ervoor dat al onze analyses alleen op geaggregeerd niveau worden gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden en niet worden gebruikt voor gepersonaliseerde uitingen. Ook verbeteren bij de beleving van de Website en de App op basis van algemene informatie en verkoopstatistieken. 
 1. Voor promotie- en marketingdoeleinden (toestemming)
  Graag houden wij je door middel van het tonen van relevante advertenties op de hoogte van interessante aanbiedingen. Wij doen dit door jouw gebruik van de Website te koppelen aan de informatie die bij ons over jou bekend is. Wij kunnen de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren door persoonlijke aanbiedingen te sturen op basis van eerdere aankopen. 
 1. Om wettelijke verplichtingen na te komen (wettelijke verplichting)
  Soms zijn we verplicht om gegevens te verstrekken aan derden, bijvoorbeeld ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek. 

Verstrekken van je persoonsgegevens aan derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden vanwege commerciële redenen. Alleen voor de uitvoer van onze diensten kunnen we je persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van verschillende diensten van derden om je persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor PetsPlace. Je persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. PetsPlace heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. 

PetsPlace schakelt de diensten in van de volgende verwerkers: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Daarnaast hebben binnen PetsPlace afzonderlijke rechtspersonen beperkte toegang tot jouw gegevens voor interne administratieve doeleinden. 

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan [email protected].

Wij verstrekken je persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak of  wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen je persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden, zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij PetsPlace te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Van bovenstaande bewaartermijnen wordt afgeweken indien er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale bewaarplichten), of in het geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Wij maken tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Jouw rechten op inzage en wijziging

Jij hebt verschillende rechten als het gaat om het gebruik van jouw persoonsgegevens. Deze zijn hieronder beschreven: 

 • Inzage. Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Indien je een Pets Place Website account en/of Pets Place Premium account hebt kun je de meeste persoonsgegevens ook terugvinden in je persoonlijke account. 
 • Bezwaar maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Een voorbeeld is een nieuwsbrief die we je sturen per e-mail. Je kunt je direct afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief.
 • Wijzigen, aanvullen of aanpassen of verwijderen. Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, aan te passen of te verwijderen. Wij kunnen niet aan elk verzoek voldoen, omdat we soms wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken. Bovendien hebben we bepaalde gegevens nodig om onze diensten aan jou te kunnen leveren. 
 • Beperken. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. We kunnen niet aan elk verzoek voldoen om dezelfde redenen als hierboven beschreven. 
 • Overdragen persoonsgegevens. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. 
 • Geautomatiseerde besluitvorming. Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. 

Je kunt gebruik maken van de bovenstaande rechten door een bezwaar of verzoek in te dienen per e-mail: [email protected], of per post: Petsplace.com B.V., Postbus 4012, 6710 AE Ede. Wij zullen jouw bezwaar of verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, binnen vier weken behandelen.

Jonger dan 16

Iedereen, zowel jong als oud, mag vanzelfsprekend onze winkels bezoeken en/of gebruik maken van onze diensten. In het geval je jonger bent dan 16 mogen wij echter géén persoonsgegevens van je verwerken, tenzij je voogd(en) hiervoor toestemming hebben gegeven. Wij verzoeken je géén persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien je hiervoor géén toestemming hebt gekregen van je voogd(en).

Een account bij Pets Place

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die PetsPlace via de Website en App aanbiedt, kun je een Pets Place Website account en Pets Place Premium account aanmaken. Wanneer je een account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken. Bepaalde gegevens zijn verplicht om te verstrekken, zoals e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, anders kunnen wij geen diensten aan jou leveren. Daarnaast kun je op eigen initiatief meer gegevens achterlaten. De gegevens die je verstrekt kun je op een later moment altijd aanpassen. Hoe meer gegevens je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen. PetsPlace gebruikt de verstrekte gegevens, naast de verder in dit Privacy statement genoemde doeleinden, om het account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.

De gegevens die je opgeeft bij het aanmaken van een account, de gegevens die je daarna toevoegt of die via andere functionaliteiten door jou worden verstrekt, worden centraal opgeslagen in de database van PetsPlace en aan je account gekoppeld. Deze gegevens gebruikt PetsPlace tevens om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen en te zorgen dat er relevante informatie over events en acties met je wordt gedeeld.

Bij nieuwe functionaliteiten zullen wij jouw gegevens automatisch invullen, zodat jij niet bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw jouw gegevens moet invoeren.

Persoonlijke aanbiedingen

Indien jij je toestemming daarvoor hebt gegeven, kan PetsPlace op grond van jouw persoonsgegevens een persoonlijk profiel maken. Op basis van dit profiel kan PetsPlace jou persoonlijke aanbiedingen toesturen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van nieuwsbrieven, e-mailberichten, post of door persoonlijke aanbiedingen op de Website, App of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht. 

Hiervoor gebruikt PetsPlace onder meer jouw aankoopgegevens, informatie over jouw gebruik van persoonlijke aanbiedingen en jouw online gedrag op de Website en de App. Ook gebruikt PetsPlace jouw dier- en tuinprofiel en de dichtstbijzijnde winkel die jij hebt opgegeven bij het aanmaken van een account. Verder verwerkt PetsPlace je persoonlijke kaartnummer.

E-mails en nieuwsbrieven

Op de Website kun je je aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven via e-mail met aanbiedingen en algemene informatie over de PetsPlace winkels, Pets Place Premium en promotionele acties. PetsPlace verwerkt jouw gegevens om nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je op elk moment uitschrijven via de in de nieuwsbrief aangegeven wijze (opt-out link). Er zijn verschillende typen nieuwsbrieven waaronder: Pets Place, Boerenbond, Pets Place Premium service e-mails, review e-mails en abonnement e-mails. Hiervoor dien je afzonderlijk af- en aan te melden. PetsPlace bewaart je inschrijving en jouw gegevens totdat je aangeeft dat je de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreert PetsPlace wel dat je je hebt afgemeld.

Contact met Pets Place

Als je contact opneemt met de klantenservice van PetsPlace, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van PetsPlace, zullen je contactgegevens en je vraag of klacht door PetsPlace gedurende 1 maand worden bewaard. PetsPlace kan jou vragen om meer gegevens te geven indien dat nodig is voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag en de afhandeling van klachten. De verstrekte gegevens worden opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy en Cookie Policy vermelde doeleinden.

Cookie statement

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze Website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek bijgehouden. Bij je volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij je kunnen herkennen.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen via cookies zijn:

 • anonieme ‘betaal tokens’ van Bankpassen, creditcards, en/of Apple Pay of GPay;
 • browsergegevens;
 • besturingssysteem;
 • betaalgegevens;
 • duur van je bezoek;
 • pagina’s die je bezoekt;
 • links waar je op klikt;
 • locatiegegevens op basis van je IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Veilig en vertrouwelijk

De informatie die is opgeslagen in de cookies worden gebruikt voor deze Website en kunnen worden gebruikt door derden om persoonsgegevens te verzamelen, zoals je IP-adres en je te volgen als je naar een andere website gaat. Dit gebeurt alleen als je toestemming hebt gegeven voor de cookies.

Overzicht cookies

De meeste browsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze Website. Hieronder treft je een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren: 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze Website en in de App. Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 14 mei 2024.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over dit Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken via: 

 • E-mailadres: [email protected] 
 • Telefoonnummer: +32 (0)78 - 484 473 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur) 
 • Telefoonnummer voor zakelijke doeleinden: +31 (0)318 – 759 200 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur) 
 • Bedrijfsadres: Galvanistraat 100, 6716 AE Ede, Nederland
 • Postadres: Postbus 4012, 6710 AE Ede, Nederland
Back to top